Category Archives for Uncategorized

Hvor mye koster det å bygge hus?

Hva koster det å bygge hus?

Du lurer kanskje på hva det koster å bygge hus? Man setter ikke i gang med husbygging uten å ha god oversikt over totale byggekostnader. I denne artikkelen regner vi ut kostnader ved å bygge hus – både enebolig og tomannsbolig.

Prisen avhenger naturligvis av mye. Et arkitekttegnet hus blir i de fleste tilfeller dyrere enn et ferdighus. Dette fordi ferdighus og nøkkelferdig hus har effektive produksjonsprosesser. Alle husleverandører i Norge har utviklet en effektiv produksjonslinje i alle faser. Dette for å være konkurransedyktige – og for å kunne gi markedet et godt tilbud.

Husleverandørene har som regel et bredt utvalg av hustyper i sine huskataloger. Det anbefales derfor å bestille en huskatalog fra en boligleverandør du liker, slik at du finner den hustypen du leter etter. Da blir det også enklere å beregne pris på å bygge hus.

 

Byggekostnader per kvadratmeter

Pris på å bygge feridghus per kvadratmeter

Etter å ha valgt en standardpakke, så kan du naturligvis skreddersy dine behov, og tilpasse ettersom hva som passer din økonomi. ”Samme” hus kan derfor variere en del i pris når det er nøkkelferdig. Så hva prisen blir om du skal bygge 200m2 er det ingen fasit på. Men, ut fra faktatall etter å ha ”saumfart” hva forskjellige medier skriver, vil et nøkkelferdig hus lande på et sted mellom 29.000,- og 32.000,- byggekostnad pr kvm.

(Tomt medregnet) Snakker du med en husleverandør – hvor du har tomt, vil dem antagelig fortelle deg at huset vil koste deg mellom 20.000- 24.000 pr m2 etter at vi selv har undersøkt dette.

I forhold til egeninnsats er den muligheten redusert en del pga forskrifter, men det er funnet eksempler på at det er mulig å redusere byggekostnad pr kvm med opp mot 5000,-.

Husleverandørene har som regel faste avtaler på takstein, type dører, trapper, kjøkken, ventilasjon, VVS osv. Dette oppfyller også kravene i byggforskriften TEK10.
Det er uten tvil viktig å lese spesifikasjoner i kontrakten / leveransebeskrivelsen nøye. Og husk at det du legger til eller trekker fra – naturligvis har innvirkning på sluttprisen.

Har du en tomt til 1.5 mill, så bør du regne med 0,5 mill til graving, planering, og ferdigstillelse av tomt. Bygger du da et bolig på 170 m2 så er nok prisen på nøkkelferdig bolig på litt i underkant av 4 millioner. Totalprisen blir da fort opp mot 6 millioner. Tomteprisen er med å dra det opp i dette eksemplet.

 

En tommelfinger-regel på ferdighus

Bygge hus kostnader

En annen ”tommelfinger-regel” er at man dobler prisen på ferdighuset, og legger til prisen på tomten. Da har du prisen totalt.

Og husk, tomteprisene her i landet varierer voldsomt. En tomt på en kant av landet kan koste 300.000,- mens den på en annen plass vil koste. 3.000.000,- alt avhengig av beliggenhet. Utvikling av eiendommen vil også variere mye:

  • Hvor mye må sprenges
  • Hvor mye må fylles opp med stein og pukk
  • Her er det viktig at man får et så riktig estimat som overhode mulig fra entreprenøren som står for graving, planering…

…prisen her kan variere mye. Fra 100.000 kr til 500.000 kr. Be om fastpris på dette, så du ikke får noen overraskelser.

Tenk også på dette når du bygger. Det har mye å si for lønnsomheten av ditt byggeprosjekt. Meglerne sier gjerne at 3 ting betyr noe når man skal fastsette takst på huset: 1) Beliggenhet, 2) beliggenhet, 3) beliggenhet…

Vi vil også anbefale stor oppmerksomhet til starttidspunkt og ferdigstillelse. Det kan fort bli kostbart om du ikke er våken her. Det har med et dyrere byggelån å gjøre, samt din egen planlegging av innflytting ift der du selv bor. Har du en god avtale på dette, så har du rett til å kreve erstatning fra husleverandør.

Du kan faktisk kreve dagbøter ifølge Bustadsoppføringslova, paragraf 18. Det forutsetter at ferdigstillelse er tydelig tidfestet. Det står i Bustadsoppføringslova, paragraf 12. Her står det at husbygger på stille garanti ift å oppfylle kontrakten skrevet med byggherre.

Vi vil også anbefale å gjøre litt research rundt dette med husleverandøren du velger. Det kan være lurt å se på tilsvarende hus som er oppført. Se på tomt og beliggenhet å få noen god inspirasjon til valg av type hus på den måten. Og husk solforhold, og tilgjengelighet når huset skal plasseres på eiendommen.

Det kan være en fordel å ha litt forhåndskunnskap om lover ift kjøp av ferdighus:

Det er overraskende mange som går i den fella at man tror husprosjektet blir rimeligere enn det faktisk blir når man setter sluttstrek. Det er aldri komfortabelt å gå inn i den første perioden med deler av eiendommen uferdig – og uten mulighet til å ferdigstille i ”overskuelig” fremtid. Sørg derfor for grundig beregning i tett samarbeid med den husleverandøren du går for til slutt.

Vi har for øvrig gjort et søk på nett, hvor vi søkte opp byggekostnader.doc Der fant vi et bra oppsett, som du kan bruke for å sette opp ditt budsjett. Fyll inn det som passer deg.

 

Bygge hus kostnader og pris: Hva koster det å bygge bolig?

Her er en generell oversikt:

Gebyr- og tilknytningskostnader
Tilknytningsavgifter vann/avløp til kommunen Kr. 75 000
Byggesaksomkostninger til kommunen Kr. 15 000
Utsikking av hjørner fra kommunen Kr 2 000
Situasjonskart fra kommunen Kr. 1 700
Utsending av rekommanderte brev (nabovarsel) Kr. 300
Tilknytningskostnader for kabel tv Kr. 5 000
Tilknytningskostnader/montør for telefon Kr. 3 000
Tilknytningskostnader til E-verket Kr. 12 500
Byggestrøm m/byggeskap montert Kr. 10 000
Totale gebyr- og tilknytningskostnader Kr. 124 500
Tomtekostnader
Tomtepris Kr. 600 000
Dokumentavgift og tinglysningsgebyr på tomt Kr. 16 500
Rydding av tomt (fjerning av busker, trær, etc) Kr. 10 000
Opparbeidelse av parkeringsarealer og hage m/plen, hekk, busker, etc. Kr. 60 000
Grave grøfter til strøm, tele, tv, vann, kloakk frem til hus Kr. 35 000
Totale tomtekostnader Kr. 721 500
Grave- og murerarbeid
Tilkjøring av masser samt graving og støp av plate på mark Kr. 200 000
Totale kostnader ved grave- og murerarbeid Kr. 200 000
Utvendig rørleggerarbeide
Vann/kloakk legges i grøft frem til hus samt oppstikk i sålen Kr. 35 000
Totalt utvendig rørleggerarbeide Kr. 35 000
Hus/garasje
Oppsatt bolig klar for gulvlegging/tapetsering/maling Kr. 1 100 000
Tilleggsarbeider fra entreprenør (rørlegger, elektriker, snekker) Kr. 30 000
Tapet/maling til innv. vegger og himling Kr. 30 000
Parkett/laminatgulv 140 kvm x kr 250,-/kvm Kr. 35 000
Legging av Parkett/laminatgulv av fagmann kr. 250,-/kvm Kr. 35 000
Bad: Flislagt bad, innredning, dusjkabinett, etc. Kr. 75 000
Kjøkken: innredning utover standardleveranse Kr. 25 000
Pipe ferdig oppsatt og pusset Kr. 20 000
Peis ferdig montert Kr. 25 000
Utvendig beis/maling Kr. 10 000
Markiser/persienner Kr. 20 000
Ferdig oppsatt dobbel garasje Kr. 130 000
Container leie/tømming Kr. 10 000
Uforutsette utgifter Kr. 50 000
Totalt Hus/garasje Kr. 1 595 000
Finansielle kostnader
Rentekostnader på byggelån (Kostnadene på egenkapital er ikke medtatt.) Kr. 30 000
Totalt finansielle kostnader  Kr. 30 000
Regnestykket blir da som følger
Gebyr og tilknytningskostnader Kr. 124 500
Tomtekostnader Kr. 721 500
Grave- og murerarbeid Kr. 200 000
Utvendig rørleggerarbeid Kr. 35 000
Hus/garasje Kr. 1 595 000
Finansielle kostnader    Kr. 30 000
TOTALT FOR NY BOLIG/GARASJE MED OPPARBEIDET TOMT  Kr. 2 706 000